Ett starkt och självständigt civilsamhälle är en förutsättning för en äkta och stabil demokrati.

I Rolf Åbjörnssons kravlista för en nydanad riksdag finns ett krav som närmast kräver ett övernaturligt rekvisit för att kunna uppfyllas.

Åbjörnsson skriver: ”För att det politiska systemet skall bli trovärdigt och respekterat krävs att politikens företrädare är ärliga och sanningsenliga.”

Om Riksdagens talman ska kunna säkerställa efterlevnaden av detta krav, måste han vara både synsk och tankeläsare.

Det går inte att lagreglera en god samhällsanda, som vi i Sverige hade under den förra konstitutionella epoken 1809-1975, utan den måste växa fram i ett starkt och självständigt civilsamhälle, av den typ vi hade i vårt land från urminnes tid fram till det andra världskriget.

För att kunna närma sig Rolf Åbjörnssons dröm om ett bättre samhälle måste vi börja med att reducera riksdagen och regeringen, inte när det gäller antalet ledamöter utan dessas maktsfär. Vi måste drastiskt minska statens omfång och räckvidd, till att bara omfatta det som ingen annan kan sköta, utföra och ansvara för. Det brukar med ett gammalt begrepp betecknas som Nattväktarstaten. En något varsamt reviderad sådan vill jag rekommendera och anbefalla. En sådan bör dessutom vara strikt uppdelad i en lagstiftande (folkförsamlingen), en verkställande (regeringen) och en dömande (Författningsdomstolen och Högsta domstolen) makt. Dessa tre maktcentra ska dels balansera varandra och dessutom i sin tur balanseras av en stark självständig ställning för Statschefen.

I vår tid är det också absolut nödvändigt med författningsbundna ekonomiska restriktioner för staten. Grundlagen ska bara medge ett totalt skatteuttag från folket på högst 30 procent av inkomsten. Staten får aldrig upptaga lån i in- eller utlandet med mindre än att riket befinner sig i krig, u-landsbistånd och andra behjärtansvärda åtgärder kan finansieras av frivilliga insamlingar men aldrig av staten.

Se där några goda idéer som skulle kunna vara startpunkten för att återupprätta Sverige till en rikt, starkt, självständigt och välmående land, med ett oberoende och livskraftigt civilsamhälle och ett stolt och självstyrande folk.

Andra goda framtidsprojekt är t.ex. total alliansfrihet = inget medlemskap i EU, FN eller liknande, absolut neutralitet = inget paktmedlemskap men en stor och stark svensk krigsmakt, totalförbud för invandring och gästarbetare, extremt rigorösa medborgarskapslagar, världens bästa och hårdaste djurskyddslagar, återinförande av dödstraffet, helt ny Brottsbalk, avskaffande av all form av press- och mediestöd, avveckling av ekonomiskt stöd till politiska partier och omfattande grundlagsfäst självförsvarsrätt för svenska medborgare samt annat vi kan återkomma till.

DET GODA SAMHÄLLET

Under åren 1994–2002 satt jag i riksdagen för kristdemokraterna, de fyra sista som vice ordförande i lagutskottet (numera civilutskottet). Mina egna erfarenheter ligger till grund för betraktelserna i denna uppsats. Rent allmänt kan man notera att konstitutionella frågor inte är föremål för någon mer allmän debatt även om det stundtals sticker upp en och annan synpunkt eller till och med en debattbok.

Visa originalinlägg 854 fler ord

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s