Staten och civilsamhället.

Det är mycket viktigt att ”det allmännas” (alltså statens) makt begränsas till att omfatta ett så litet område som möjligt. Det är framför allt viktigt att ett samhälle, d.v.s. ett land och/eller en nation, till sin mycket stora dominerande del består av ett civilsamhälle och en mycket liten mindre del av en statsmakt.

Civilsamhället bör bestå av fria och oberoende röstberättigade medborgare, som i fria och allmänna val utser de personer som ska vara huvudmän i staten, och dessa ska vid straffansvar vara juridiskt ansvariga för sina handlingar i ämbetet.

Staten år sin sida ska bara ha uppgifter som ingen enskild person eller entitet kan sköta, t. ex. krigsmaktens uppgifter och plikt, ordningsmaktens uppgifter och befogenheter, domstolarna, allmänna nationella val, fängelseväsendet, räddningstjänstens alla arbetsuppgifter, stora nationella sjukhus, smittskydd, luft- och vattenvård, kust- och territorialvattenskydd, allmänna skolor och högre lärosäten, byggnations- och infrastrukturplanering och samordning, tullväsende, reglering av sjö- och flygtrafik, riksangelägen kultur- och fornminnesvård, begravningsväsende, utrikesförvaltning, skötsel av farleder och isbrytning, livsmedelskontroll, djurskydd, jaktreglering, skatteuppbörd och ytterligare några smärre uppgifter.

Staten ska bara ge skydd och asyl åt utländska personer som uppfyller kraven i FN:s flyktingkonvention och aldrig släppa in personer som begått brott i andra länder. Staten ska aldrig dela ut nya medborgarskap, med undantag för honorärmedborgarskap till särskilt framstående och välförtjänta utlänningar.

Staten ska inte äga eller driva någon form av företag, särskilt och absolut inte företag inom massmedier eller opinionsbildande verksamhet. Staten ska inte bedriva någon verksamhet för utrikes bistånd, utan sådant ska ske inom civilsamhället på frivillig väg. Staten ska aldrig få bedriva propaganda för någonting, med särskilt undantag för landets försvar, lagens upprätthållande, den allmänna ordningen, den svenska kulturens bevarande och sedernas förfining.

https://morklaggning.wordpress.com/2021/03/22/tio-bud-om-makten/

Invandring och mörkläggning


För att en demokrati skall fungera, menade den amerikanske sociologen C. Wright Mills att det krävs en upplyst allmänhet, inte en oupplyst massa. Det ligger emellertid inte i makthavarnas intresse med en upplyst allmänhet, eftersom en sådan ställer krav på makthavarna och därmed både begränsar och ifrågasätter dess makt. Maktutövning reser motstånd, och det finns således alltid en möjlighet att motståndet förändrar eller till och med kastar ett samhälles maktstruktur över ända. Mills myntade också i mitten av 1950-talet begreppet makteliten, och syftade därvid på det som i dag brukar kallas för den djupa staten, alltså de som styrde ett land, oavsett vilket parti och vilka politiker som medborgarna röstade på. Wikipedia skriver:

Ordet ”Makteliten” har levt kvar i en mer allmän betydelse som beteckning på olika konstellationer av personer i ledande positioner som samverkar för att tillskansa sig rikedomar, makt och fördelar som går bortom de…

Visa originalinlägg 961 fler ord

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s