”Allas lika värde” är en förvrängning och en lögn.

Oxenstiernas artikel är synnerligen klargörande. Nu kan ingen hävda att den svenska översättningen av det engelska uttrycket ”equal in dignity” är ett olycksfall i arbetet med översättningen. Det är utan tvekan inte en felaktig översättning, utan en medveten förvrängning vid översättandet.

Många har nog trott att frasen ”allas lika värde” skapades vid tiden för tillkomsten för1974 års Regeringsform, men Oxenstierna klargör tydligt att begreppet såg dagens ljus redan på 1940-talet. FN-deklarationen blir 73 år i år, och så länge har alltså den medvetna strävan till kollektivistisk indoktrinering varit rådande ifråga om allas-lika-värde-principen från socialisternas sida.

I oktober månad i år är det etthundra år sedan Hjalmar Branting tillträdde som statsminister (för andra gången). Under denna sekellånga tid har socialisterna innehaft regeringsmakten under den stora merparten av tiden. Tyvärr har deras motståndarsida (icke-socialisterna) inte arbetat med samma tidsperspektiv för ögonen, och inte heller observerat vidden av den samhällsundergrävande verksamheten som socialisterna arbetat med under samma tid.

Under de första femtio åren bedrev man huvudsakligen verksamheten inom politiken, men under de senare femtio åren flyttades fokus över till kulturen, statsförvaltningen och näringslivet. Den epoken inleddes med etableringen av RF:1974. Gradvis under denna senare del kom man också ideologiskt att bemäktiga sig den massmediala sfären i samhället. Utan den hade man inte kunnat genomtrumfa ”Värdegrunden” inom kultur, förvaltning och näringsliv. Utöver dessa tre samhällets grundstenar tillkommer sedan också den stora merparten av föreningslivet i Sverige och de flesta NGO:er i landet.

Det finns ingen definition eller förklaring till begreppet ”värdegrunden” mer än bekännelseformuleringen ”allas lika värde”. Detta är ingen slump, utan beror på att socialisterna medvetet använder begreppet för att dela upp människorna i ”vi och dom” som man brukar säga. Vi i detta fall är socialisterna och dom är i stort sett övriga, med särskild betoning på dissidenter av alla slag, oppositionella, oliktänkande och framför allt alla konkurrenter om hegemonin i samhället.

DET GODA SAMHÄLLET

Man ser ofta debattörer som hävdar att den svenska värdegrundstesen om ”alla människors lika värde” skulle vara en felöversättning från FN-deklarationen om mänskliga rättigheter. Där står det i artikel 1 att vi människor är equal in dignity, vilket korrekt översatt ju skulle bli lika i värdighet.

Visa originalinlägg 512 fler ord

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s