Kina går åt ett håll och Sverige åt motsatt

Den feministiska humanitära stormakten har verkligen lyckats manövrera in Sverige i gruppen framtida socialistiska fattighus och flummiga drömstater. Detta är känt av svensk MSM, men förtigs nogsamt av ideologiska skäl. Det är viktigt att denna information sprids till så många röstberättigade svenskar som möjligt. Tack Anders Thorén för inblicken!

anthropocene

Från gamla vännen Anders Thoren har jag fått följande jämförelse av utvecklingen mellan Sverige och Kina. Läs den och tänk igenom vad det kommer att innebära i framtiden.

Lars Bern

Efter ca 25 år i Kina både som företagsledare och pensionär har jag nu flyttat tillbaka till Sverige efter totalt mer än 30 år i utlandet. Då kan det ju vara på sin plats att göra några jämförande reflexioner över hur jag upplevt Kina jämfört med Sverige.

Varför är Sveriges för hållande till Kina så väsentligt? Många tror fortfarande att Kina är ett utvecklingsland och tror att folket lider under en allenarådande diktatur. Inget kan vara mer felaktigt. Kina är idag en i princip en enpartistat (även om det finns vissa andra småpartier), men en mycket välmående stormakt, som utvecklas med en rasande fart, efter det att man ställde om från socialism till kapitalism. Det Kina jag kom till 1994…

View original post 953 fler ord

Annonser

Anders Leion: Skogen

”Överheten har blivit allt större och skuggar allt mer av vår tillvaro. Visa dig värdig dina förfäder. Var med och skapa det nödvändiga uppbådet.”

Anders Leions flammande appell bör väcka anklang hos det, hunsade, toppridna, överbeskattade, bakomljusetförda, omyndigförklarade och åsidosatta svenska folket.

Information, samarbete och enighet, gentemot det korrumperade politiska och mediala PK-etablissemanget i Sverige, kan skapa förändring till det bättre fram emot verklighetsbaserat och genuint folkligt inflytande över landets framtid.

Låt oss använda den moderna tekniken för att samlas i den digitala skogen, och där skapa ett realistiskt alternativ till PK-överhetens förljugna floskler och ihåliga samhällsmodell. I linje med Anders Leions påpekande är vi skyldiga våra förfäder, de 40 generationerna svenskar sedan 800-talet, detta. Låt oss enas i omsorgen om vårt land, vårt folk och vårt arv!

MOTSTÅNDET ÄR VÅR SKYLDIGHET!

DET GODA SAMHÄLLET

Anders Leion

Sverige är skog, har alltmer skog. Över hälften av ytan upptas av skog och skogsmassan blir allt mäktigare.

Den finns bara där, stor och väldig. Men dagens urbaniserade befolkning tänker kanske bara på den någon gång, till exempel när skogen brinner och det blir bilder av detta i tv. Men dessa människor, boende i städer, skulle inte vara det de är om inte deras förfäder varit skyddade av skogen.

View original post 484 fler ord

Richard Sörman: vi måste få generalisera, vetenskapen gör det hela tiden

”Vi måste väl våga lära oss något av vår historia och den verklighet vi lever i?”

Javisst är det så, för annars blir vi alla som en individ utan minne. Detta är också konservatismens innersta kärna. Detta är roten till att vänsteranhängare och alla andra politiskt korrekta hatar principen.

DET GODA SAMHÄLLET

Richard Sörman

I den politiska debatten anklagar alla sina motståndare för att generalisera. Det är som att alla är överens om att generaliseringar alltid leder fel. Men är det verkligen så enkelt? Själva poängen med allt rationellt tänkande är väl att hitta mönster och regelbundenheter bortom det rent individuella?

Problemet med generaliseringarnas värde återkommer ständigt i debatten. ”Kvinnor gör si och män gör så” skriver någon. Omedelbart svarar någon annan att det är fel att generalisera: vi är alla individer och vi ska bedömas utifrån våra handlingar och inte utifrån vår grupptillhörighet.

View original post 1 079 fler ord

Han som diktade om historien

Lars Gyllenstens karaktäristik täcker tyvärr bara en tiondel av det av illvillighet bottenlösa bråddjupet i Olof Lagercrantz själ. Dessvärre upptäckte Albert Bonnier j:r inte detta i tid, för om han hade klippt vingarna av charlatanpåfågeln Olof Lagercrantz hade Sverige varit ett lite bättre land idag.

DET GODA SAMHÄLLET

Patrik Engellau

Olof Lagercrantz, 1911 – 2002, intresserar mig inte bara för att han var en bra författare vilket jag definierar som en skribent som inte bara håller reda på sina verb utan också sina tankar och som får en läsare att vilja fortsätta att vända blad. Han intresserar mig också för att han personifierar en epok och för att livet gav honom maktpositioner så det räckte för att han skulle kunna sätta sin stämpel på stämningsläget i nationen – och fortfarande gör det.

Mellan 1951 och 1975, som var PK-ismens eller – som några vill kalla det – kulturmarxismens eller nyvänsterns grundarperiod, var han kulturchef och under de sista femton åren chefredaktör tillika kulturansvarig i Dagens Nyheter.

View original post 1 207 fler ord

Snabbfix mot klimatångest!

Den viktiga informationen om klimatalarmismens falska och farliga budskap måste med alla medel spridas till så många människor som möjligt.

Invandring och mörkläggning

I dag återkommer Per Hagenäs med en artikel av det slag som gammelmedia borde publicera många av. Det gör de inte. Varför?

Ökad global värme är inget hot utan en tillgång för människan.

  • Öknar minskar i storlek och jorden blir grönare när det blir varmare. Orsaken är att ökad värme ökar avdunstningen från haven. Denna fuktiga havsluft dras sen längre in i landet genom kraftigare monsunvindar. Det är den ökade värmen som orsakar kraftigare uppvindar och därmed de kraftigare monsunvindarna och som det gör att tidigare torra områden får regn. Detta gäller Afrika, Indien och Kina och är kända okontroversiella fakta. Jorden blir grönare när det blir varmt.
  • Brist på grundvatten och dricksvattentillgången är ett problem i stora delar av världen. Det ökade regnandet, dessutom på tidigare torra platser kan lösa detta jätteproblem om man tillåter att världen blir varmare.
  • Skördarna ökar med mer regn, koldioxid och värme. Det är…

View original post 924 fler ord

Många små problem och ett STORT

Ja, visst är det ett problem med skattehöjningar, nya avgifter och olika andra nya pålagor. Det är också stora problem med bostadsbrist, vårdköer, rån, kidnappningar, överfallsvåldtäkter, lärarbrist, brist på poliser och fattiga och hemlösa gamla. Men allt detta är små problem i jämförelse med problemen som kommer att uppstå om 30-35 år, när infödda svenskar blir en minoritet bland landets röstberättigade medborgare. De mindre problemen går att lösa om 10 år, 20 år eller 30 år, men det stora problemet måste börja lösas nu för annars blir det garanterat verklighet där framme vid 2048-2053. Då är det för sent och då har vi förskingrat våra förfäders mer än tusenåriga arv.