Det svenska rättsväsendet är otidsenligt

Såväl Sveriges straffrätt som domstolar och fängelser är i akut behov av mycket kraftfulla reformer.

Gör livstidsstraffet till vad det heter. Den som slutligt dömts till livstids fängelse förs dit och lämnar fängelset i horisontalläge och eskorteras av prästen till den sista vilan. Omvandling av livstidsstraff till tidsbestämt straff avskaffas.

I tre fall av brott räcker inte livstids fängelse:

  1. Landsförräderi

  2. Folkmord och brott mot mänskligheten

  3. Terrorbrott

I dessa tre fall bör dödsstraff återinföras.

Alla former av straffrabatter och strafflindringar ska förbjudas helt.

Vid alla brott som kan ge fängelse, begångna av icke-medborgare, ska alltid utvisning på livstid följa.

Brottskonsumtion ersätts av brottskonkurrens generellt i svensk straffrätt.

(Ex. brott 1: 5 år, brott 2: 3 år, brott 3: 1 år = totalt 9 års fängelse)

Anonyma vittnesmål ska aldrig tillåtas. Staten ska garantera vittnens säkerhet. Detta ska bl. a. ske genom att injaga sådan fruktan i presumtiva gärningsmän, vilka har uppsåt att förhindra vittnen att avge sitt vittnesmål genom hot och/eller våld. Detta är också ett hot mot staten själv. Den som begår ett sådant ingrepp i rättssak med syfte att förhindra ett vittnesmål eller att tysta ett vittne, ska dömas till lägst 12 års och högst 24 år fängelse. Hela strafftiden (12 x 365 dagar resp. 24 x 365 dagar) skall avtjänas i isoleringscell. Sker detta brott mer än en gång ska detta rendera livstids (återstående livslängd, se ovan) fängelse.

Utöver dessa akut omedelbara åtgärder finns ett otal andra nödvändiga reformer som måste genomföras. Alla straffskalor måste revideras och skrivas upp till väsentligt högre nivåer. Fängelseväsendet måste stramas åt mycket kraftigt och fångklientelet disciplineras i betydande grad. Permission bör bara förekomma i anslutning till frigivning. Upprepad brottslighet bör vid varje nytt tillfälle medföra fördubbling av straffet. Sker det ånyo efter ”tredje resan” skall straffet övergå till förvaring, under så lång tid som behövs för att säkerställa att återfallsrisk inte föreligger.

Detta bara som ett axplock. Den svenska straffrätten, svenskt fängelseväsende, och det svenska domstolsväsendet behöver genomgå en fullständig restoration.

Annonser

Bostadsbristen i Sverige

Ponera att man kan tänka sig en total och helt annorlunda migrationspolitik, helt nya och mycket strikta regler för medborgarskap, en hundraprocentig och omedelbar utvisningspolitik och en reduktion av alla bidrag och subventioner till en absolut miniminivå, och att detta på lite sikt skulle leda till att runt 1½ till 2 miljoner lägenheter frigjordes på svensk bostadsmarknad. Hur stor skulle den återstående faktiska bristen på lägenheter i Sverige då bli?

Bostadsbristen i Sverige

Ponera att man kan tänka sig en total och helt annorlunda migrationspolitik, helt nya och mycket strikta regler för medborgarskap, en hundraprocentig och omedelbar utvisningspolitik och en reduktion av alla bidrag och subventioner till en absolut miniminivå, och att detta på lite sikt skulle leda till att runt 1½ till 2 miljoner lägenheter frigjordes på svensk bostadsmarknad. Hur stor skulle den återstående faktiska bristen på lägenheter i Sverige då bli?

Varför fäster vissa idéer?

”… Carl Larssons målning Midvinterblot som handlar om att kungen ska mördas för att han förargat Gud som därför straffat landet med många års missväxt.”

Den innersta innebörden och uttydningen av Midvinterblot vet bara Carl Larsson själv, men det finns flera olika tolkningar varav ovanstående är en av dem. Att kungen förargat Gud eller något annat och därför bör dödas är en vanligt förekommande företeelse i historien, allt från Julius Caesar till Karl I av England.

Min tolkning har inget med detta att göra. Jag tror att landet och/eller folket har misshagat gudarna och att man därför vill ge gudarna det yttersta försoningsoffret – sin kung. Kungen är frivillig och med på detta offer (han är inte fjättrad på målningen) för sitt folks skull. Det handlar således inte om mord utan om försoning och uppoffring.

Om det hade handlat om den första tolkningen tror jag inte att målningen hade blivit särskilt kontroversiell, men etablissemanget har alltid nedvärderat och avskytt målningen, och därför tror jag mera på den senare tolkningen. Etablissemanget hatar nämligen uppoffring, idealism, hängivenhet, trohet, altruism och ståndaktighet, eftersom dessa inte går att köpa.

Att målningen såldes 1987 och försvann utomlands var en moralisk bottennotering för den svenska staten. Tursamt nog köptes den tillbaka 1997 och pryder nu den plats den var avsedd för. Den är en omistlig del av Sveriges kulturarv och oavsett tolkningar är den en outsinlig inspiration för många människor. Varje generation i vår nation bör skänka Carl Larsson en tacksam tanke.

DET GODA SAMHÄLLET

Patrik Engellau

På en lunch med en bekant som råkar vara polis så talade vi om sociala idéer och vad som fick dem att fastna i tillvaron. När den blivande polisen gick i skolan hade han blivit matematikundervisad med hjälp av mängdlära. Den hade inte hjälpt honom att förstå någonting och han hade aldrig haft någon nytta av den. Han trodde att mängdlärepedagogiken sedermera hade utrangerats, vilket herr Google bekräftade vid en snabb förfrågan.

När min bekante sedan kom till polisen råkade han ut för ett organisationsförsök som gick ut på att införa ”lean production” efter Toyotas modell. Men det visade sig att brottsligheten inte kan bekämpas med samma metoder som man bygger bilar och projektet lades ned.

Man kunde tro att det är självklart att idéer som inte fungerar så småningom utmönstras. Men det är inte självklart. Den stora, klarast lysande stjärnan bland alla våra överlevande misslyckanden är PK-ismen…

View original post 702 fler ord

Feminism

Den första vågens feminism var en sociopolitisk rörelse, men också en seger för logiken. En man och en kvinna kan båda tänka; ”Jag tänker, alltså är jag.” Båda bör därför ha rösträtt. Den tredje vågens feminism är inte ens en åsikt utan bara en fördom.

Donald Trump och Nordkorea.

Alla tidigare amerikanska presidenter har förlorat spelet mot den Nordkoreanska regimen. Deras stora undfallenhet och usla taktik såväl som strategi har hittills avgjort utgången av det spelet, och då ska man vara medveten om att Kim Jong-un är avsevärt mycket smartare än Kim Jong-il (far) och Kim Il-sung (farfar). Nu har Donald Trump synat den nordkoreanska bluffen – man var helt enkelt inte beredd att ta konsekvenserna av en fullständig skarp konfrontation. Kim Jong-un insåg att Donald Trump faktiskt var beredd att totalt utplåna hela Nordkorea, utan bruk av kärnvapen naturligtvis, och att försvarsministern och marinkårsgeneralen James ”Mad Dog” Mattis hade sett till att så skedde helt efter presidentens intentioner. Det är orsaken, och hela orsaken, till att Kim Jong-un helt plötsligt är väldigt angelägen att träffa Donald Trump i Singapore den 12 juni.

 

SWEXIT

När det gäller EU kan vi, närhelst vi i Sverige vill, göra ett hårt SWEXIT, d.v.s. inte ett mjukt avhopp som britterna utan ett tvärt och omedelbart. Vi är inte på något sätt beroende av EU, utan vi kan handla med USA, Ryssland, Ukraina, Japan, Kina, Sydkorea, Taiwan, Indien, Australien, Kanada, Schweiz, Island, Norge, Israel, Afrika, Sydamerika, och icke att förglömma det viktiga Storbritannien från våren 2019.