”Vilka är de 9 000 afghanerna?”

Journalisten Magda Gad (Expressen) tweetade:

”Vilka är de 9000 afghanerna?

99,4 % är män.

49 % har bott i Iran i snitt i 10 år.

78 % har fått sin ålder uppskriven.

0 % hade giltiga ID handlingar, när de sökte asyl.”

Summa summarum 5-10 miljarder som kommer att läggas på dessa är det största sveket jag sett för oss skattebetalare och alla de som är riktiga flyktingar och svälter ihjäl i Jemen, Syrien, Sydsudan etc. Men de är ju bara kvinnor och småbarn …

Vad säger Annie Lööf om detta?

Annonser

”Brännvinsfrämjandet”

Efter att ha hört Edward Bloms brandtal (på Smedjanpodden) till Systembolagets avskaffande, tycker jag att vi alla borde bidraga till upprättandet av en stor folkrörelse för avskaffandet av det otidsenliga Systembolaget. Rörelsen bör få namnet ”Brännvinsfrämjandet” och dess förste ordförande bör bli Edvard Blom. Den berömda kvalitativa svenska statliga spritproduktionen bör behållas och nedlagda märken bör återupptagas, t.ex. Kaptenlöjtnant och Gauffins Dubbelblandning. Frågan bör drivas av Brännvinsfrämjandet, som också bör befrämja konsumtion av särskilt utsökta spritsorter, t.ex. Isländskt Brännvin (Islenskt Brennivín) från Bryggeri Egil Skallagrimsson (Ölgerðin Egill Skallagrímsson) och Irish Mist från The Irish Mist Liqueur Co. Vidare bör man kraftfullt verka för att all form av tillverkning och försäljning av Bag-in-box-viner förbjudes i Sverige.

Kan inte Smedjan stödja denna eminenta idé och verka för dess genomförande? Förslagsvis genom att engagera självständiga och orädda personligheter kända från medier och olika kändisfora. Sådana stordåd har kunnat genomföras förr med små medel, t.ex. den otroliga framgångssagan vid lanseringen av Absolut Vodka på 1980-talet.

Den nya vidskepelsen

När kostnaderna för all invandring har slagit igenom fullt ut, kommer de kostnaderna att bli så stora att politikerna inte kommer att ha några pengar kvar att köpa valfläsk för.

DET GODA SAMHÄLLET

Anders Leion

Skrock och skrymt breder ut sig. Folktro om vaccinets onaturlighet och farlighet får föräldrar att vägra vaccinering – och smittsamma sjukdomar sprider sig. Mp:s väljare tror mer på storvulna gester än fakta: stäng kärnkraftverken och satsa på elektrifiering, beskatta flyget och hindra investeringar i ny, snål flygplansteknik, bygg snabbtåg för elitens flängande mellan de tre största städerna och glöm pendlarnas elände. Mp har särskilt stora (nåja) andelar bland högutbildade. Det får en att undra hur den högre utbildningen i detta land kan vara beskaffad.

Ett indicium gavs i en debatt mellan olika forskare om orsakerna till SD:s framgångar.

Här redogör Olle Folke, Torsten Persson och Johanna Rickne om resultatet från deras omfattande, empiriska undersökning.  De använder data för alla nominerade och valda lokalpolitiker mellan 1998 och 2014 i alla partier och kommuner och indelar dessa i olika grupper efter hur säker eller osäker ställning de har på arbetsmarknaden. SD:s…

View original post 989 fler ord

De blev lurade att göra saker som de inte riktigt gillade, men de gjorde det på eget bevåg. Därför skäms de och vill skylla ifrån sig och vill dessutom ha omedelbar och full gottgörelse.

Den lösaktiga kulturvänsterns subversiva femtekolonnare började redan på femtiotalet att sprida sin sexuella frigörelseteori. Västerlandet hade tidigare vårdat en respekt för kvinnans integritet genom att tillämpa mental disciplin, och det innebar inte att man behövde rulla in kvinnorna i stora avidentifierande tygsjok eller inte låta dem vistas ute i samhället utan eskort av en släkting eller äkta man. Islams till synes starka vaktslående kring kvinnan är inte en respekt för kvinnans integritet, utan snarare ett utslag av samma sorts själviska omsorg som man ägnar husdjur eller annan personlig egendom.

Under sextiotalet lyckades kulturvänstern sedan, långt utöver sina egna förväntningar, bli segerrik i sitt undergrävande av västerlandets samhällsmoral genom propagandakampanjer mot all form av auktoritet, hävdvunnen erfarenhet och god moral. Detta normupplösande arbete var särskilt framgångsrikt när det gällde att sprida den sexuella frigörelseteorin. Man hade också god draghjälp av andra samhällsfenomen under detta årtionde, som t.ex. det spirande välfärdssamhällets (läs; låt-gå-samhället) snabba utveckling, ungdomsrevolten och framväxten av den extrema individualismen.

Allt detta måste vi hålla i minnet när vi nu står i begrepp att börja den långa, långa, långa vägen tillbaka till ett gott konservativt samhälle med frihet under ansvar, och en gång för alla göra oss kvitt kulturvänsterns flummiga idévärld och socialismens fördärvelsebringande tankegods.

DET GODA SAMHÄLLET

Patrik Engellau

Du kanske tycker att det är tjatigt av mig att åter älta #metoo-kampanjen eftersom den vid det här laget är rätt vanhedrad för att inte säga rullad i tjära och fjäder. Jag tror att eftertänksamma kvinnor idag skulle akta sig för att komma dragande med tjugo år gamla sexuella oförrätter som de inte gjorde så särskilt mycket för att avvärja medan de pågick. Men frågan är viktig, inte minst för att kampanjen för bara något år sedan stack en hel värld i brand och av många kvinnor (och en del män, föralldel) hyllades som inledningen till en ny era i könsrelationerna.

Man kan på goda grunder göra sig löjlig över dessa händelser men de berörda kvinnorna var nog för det mesta ärliga. De kände sig säkert uppriktigt utsatta för förnedrande behandling av vissa karlar. Hur ska man förstå det?

Jag tror att det ligger mycket i den så…

View original post 577 fler ord

Varför dog ”Gica”?

Problemet för EU-migranterna är att dessa (med undantag för dem som transporterats hit som slavtiggare) har kommit hit för att tigga och klara sitt uppehälle på det, till skillnad från araber, afrikaner och afghaner som kommit hit för att bli försörjda och omhändertagna av den svenska välfärdsstaten. Eftersom det svenska välfärdsindustriella komplexet vill ha klienter att ta hand om och EU-migranterna inte vill bli sådana klienter, blir resultatet att dessa hamnar i ett slags utanförskapets fredlöshet på det svenska samhällets värsta och mest osedda bakgårdar.

Om genustrams och regeringsfeminister

Den nya regeringen ledd av Ulf Kristersson måste, i sitt egenintresse, se till att det skyndsamt nödvändiga arbetet med en total avveckling av allt genustrams och all flumfeminism, som artikelförfattaren efterlyser, kommer till stånd. Om så inte sker kommer resultatet att bli självsanerande.

DET GODA SAMHÄLLET

Stefan Hedlund

Ett av de mest framträdande, för vissa kanske också förbryllande inslagen under den rödgröna regeringens onödigt långa regeringsinnehav var hur ofta och klämkäckt statsminister Stefan Löfven valde att stoltsera med att utgöra världens första feministiska regering.

Det kan förvisso tyckas att själva begreppet ”feminism” i sig är föga mer än ännu en innehållslös floskel, som det inte tjänar stort mycket till att bli upprörd över. Om framträdande manliga politiker och kulturpersonlighet upplever behov av att stärka sin status, och sina manliga egon, genom att kalla sig feminister så må det väl vara hänt. Så länge det bara rör sig om floskelmakeri är ingen större skada skedd.

Problemet med regeringen Löfvens feminism ligger i att floskelmakeriet kom att ligga till grund för regeringsmaktens utövande, på sätt som inte bara varit uppenbart skadliga för kvinnors långa och synnerligen rättfärdiga kamp för verklig jämställdhet. Man lyckade också bidra till att öka…

View original post 671 fler ord