Sveriges depressiva politiker når snart vägs ände.

H:s slutsats i artikeln omfattas nog av en stor majoritet av svenska folket, och av en liten minoritet av svenska rikspolitiker och därav följer dissonansen.

Majoriteten av Sveriges rikspolitiker är deprimerade, och detta beror på att de varken har viljan eller förmågan att ta sig an de systemhotande problemen i vårt land. Detta beror i sin tur på att de inte vill erkänna varken problemens existens eller det faktum att dessa orsakats av dem själva.

Troligen kommer därför dissonansen och depressionen att rulla på i stort sett som hittills, om det inte inträffar ett stort terrordåd med tusen döda medborgare eller fler. Sannolikt kommer det dock inte att rulla på längre än till riksdagsvalet 2022, då en stor del av nuvarande riksdagsledamöter högst antagbart kommer bytas ut mot helt nya och kanske mer än ett parti försvinner från kammaren.

Bara detta är dock inte tillfyllest. Svenska folket måste en gång för alla lära sig att det aldrig får tillåtas någon dissonans mellan folket och dess företrädare i Riksdagen, och att folket inte har någon nytta eller någon glädje av deprimerade politiker och att sådana aldrig bör tolereras.

https://kvartal.se/artiklar/en-dissonans-mellan-verklighet-och-reaktioner/

 

Sverige måste välja väg. Sverige måste bejaka sitt sanna jag.

Koncist, klartänkt och klokt budskap av Chris (som vanligt men tål att upprepas).

Sverige står inte som tidigare som åsnan mellan två höstackar, den vänstra (socialismen) och den högra (borgerligheten). Sverige står och blickar ut över en oändlig tundra utan några igenkännbara landmärken, saknar karta och kompass och vet inte hur eller vart man ska fortsätta sedan GAL-TAN ersatt höstackarna.

Så vill jag beskriva min bild av det scenario Chris skildrar i sin artikel och vars grunddrag jag helt instämmer i. Sverige måste snart börja röra sig i någon riktning för att inte frysa fast i tundrans dödliga grepp. Själv vill jag delge några synpunkter på framtiden.

Ett folk, en nation och en kultur som inte vårdar sin historia är som en människa helt utan minne. En sådan människa dukar lätt under på grund av oerfarenhet och bristande kunskap. En sådan människa blir ofta vilseförd och ett lätt offer för lögn, bedrägeri och svek. Som jag ser det är det precis det som hänt med vårt kära Sverige.

För att slita oss fria ur detta måste vi återvinna kunskapen om vårt förflutna, insikten om vår folkkaraktär, medvetenheten om våra egna olika styrkor och svagheter, återupprätta vår genuina 1000 åriga kultur och våra traditioner och vi måste tala om för vår Riksdag (som knappt är hälften så gammal som vår kultur) vad vi som folk vill ha och behöver.

Vilka är vi och vart är vi på väg?

 

Moderaterna måste tydligt och klart avsvära sig Fredrik Reinfeldts förödande massinvandringspolitik.

”Hur många känner idag någon tillit till Fredrik Reinfeldt?”

Ja, det är inte många idag med facit i hand, och så långt har R. S. rätt. Man får dock inte glömma bort att Reinfeldt inte bara var godtrogen, lättlurad, dumsnäll och naiv. Det fanns ett medvetet ont anslag bakom hans agerande, vilket har vidimerats av hans företrädare som Moderat partiledare Bo Lundgren.

Det finns många inom M som vet detta, men ändå har partiledningen någon form av tillit till Reinfeldt, vilket är mycket olyckligt för partiet. Först när partiet tar tydligt och bestämt avstånd från hans politik kan partiet gå vidare mot en bättre framtid. Visst fick M många mandat under Reinfeldts ledning, men vad nytta gör det att springa fort när man springer åt fel håll?

Även Socialdemokraterna har ett ansvar för den fullständigt urartade massinvandringspolitiken, men huvudansvaret har Fredrik Reinfeldt med bistånd av Miljöpartiet.

För att återfå tilliten till sitt parti måste Moderaterna ta avstånd från Reinfeldts förödande politik.

DET GODA SAMHÄLLET

Richard Sörman

Fredrik Reinfeldt tycker inte om att danskarna har upprättat gränskontroller mot Sverige. Vi måste ha tillit till varandra säger han. Det är livsfarligt att inte ha tillit. Reinfeldt borde verkligen läsa på vad tillit är och hur det fungerar. Han har själv lyckats rasera det mesta av sitt politiska tillitskapital. Tillit existerar inte i ett vakuum. Tillit är något man förtjänar.

I ett redan berömt uttalande gjort på svenska mässan i Göteborg kritiserar Fredrik Reinfeldt danskarna för att de nyligen har upprättat gränskontroller mot Sverige. Vi måste ha tillit till varandra säger Reinfeldt. Det är tillit som gör världen öppnare. Vi och dom-tänkande är livsfarligt. Vi måste hålla fast vid vår öppenhet.

View original post 739 fler ord

Ett helt nytt svenskt politiskt landskap, eller?

Spännande tider vi lever i. Ja, minst sagt – och farliga. Fysiskt farliga och politiskt farliga. Antagandet att S kommer förlora Lo är nog tämligen säkert. Fortsätter S-ledningen att växa ihop med Annie Lööfs lilla bondehär av Stureplans-hipsters, med understöd av Sabunis hemlösa halv-socialistiska och svårt kluvna Liberaler, samtidigt som det klimatsekteristiska Miljöpartiet fortsätter sin kräftgång ned mot riksdagsspärren, då börjar det nog brinna i gavlarna för den gamla maktkolossen på lerfötter. Sedan fattas det bara att Daniel Suhonen och hans Reformisterna, med sin yviga retorik, klingande spel och fladdrande illröda fanor, hetsar upp missnöjda radikala PK-sossar och missnöjda rabiata PK-miljöpartister till extas, men att detta katastrofalt nog resulterar i att Vänsterpartiet växer istället.

Även förutsägelsen om S:s nederlag i valet är högst sannolikt och frågan är väl snarast bara hur stort? Strax under 20 procent kommer nog att accepteras utan större åthävor, men ett resultat under 15 procent kommer att utlösa en helt okontrollerad panik. Att då utesluta att S skulle sälja sig billigt till Sd går inte även om det idag verkar sagobetonat. Om Sd däremot skulle – om ens bara överväga – den uppvaktningen, skulle nog på lite sikt AfS bli Sveriges tredje största parti efter Sverigedemokraterna och Moderaterna. Efter ett sådant storskaligt tumult i svensk politik och efter att såväl Miljöpartiet som Liberalerna utgått ur riksdagen, är det inte alls otänkbart att MED skulle ta plats i vårt parlament.

Slutligen har det också seglat upp et nytt orosmoln på Sveriges politiska himmel, och detta ter sig nog mest skrämmande för det socialdemokratiska partiet, men det är ännu för tidigt för att kunna uppskatta dess presumtiva inverkan. Det molnet heter Nyans.

 

Sverigekarta

DET GODA SAMHÄLLET

Anders Leion

Ständigt får vi exempel på det våld som obevekligt följer vid maktväxlingar i stater med icke-fungerande demokratier. Det är ett slags illustration av icke-regelstyrda uppgörelser, och följer den logik som numera utmärker uppgörelser mellan kriminella på gatunivå. Finns inga gemensamt accepterade regler, fruktar båda kontrahenterna att motståndaren inte skall ge sig, förrän han har satt den andre i definitivt icke-stridbart skick, dvs dödat honom.

View original post 399 fler ord

Kampen mot terrorismen.

Föredömligt klargörande artikel om Sveriges verkliga och största problem. Även om det normalkriminella (maffialiknande gäng- och klan-krig) våldet är det synligaste och mest påtagliga idag, är det dock det i artikeln beskrivna latenta politiskt-religiösa våldet som är det största hotet. Om den politiska viljan hade funnits i vårt land hade det gäng- och klan-relaterade våldet varit eliminerat för länge sedan inom ramen för gällande lagstiftning.

Detta gäller inte för det i artikeln beskrivna, då Sverige saknar – förutom politisk vilja – såväl erforderliga författningsmässiga förutsättningar och aktiva lagar, som praktiska och materiella resurser för att framgångsrikt kunna bekämpa det farligaste hotet mot landet och dess folk. Även rätt mentalt förhållningssätt saknas, och tron att man kan omvända en verkligt troende jihadist är både livsfarligt blåögd och oförsvarligt oansvarig. Dessa kan bara neutraliseras genom antingen livslång ovillkorlig internering eller avlivning. Ska man återinföra dödsstraff i Sverige för att kunna möta kommande utmaningar, bör man inte i första hand framhålla åtgärden som straff utan som prevention. De anläggningar som behöver skapas för jihadisterna (den svenska fängelsemodellen är otjänlig) – både för amatörer som Rakhmat Akilov, men särskilt för det tunga, erfarna och professionella gardet – kan Sverige inte åstadkomma på egen hand, utan måste ta hjälp av antingen Förenta staterna, Ryssland eller Kina.

Den politiska viljan finns inte idag, men kommer på sikt att bli oundviklig.

 

Kampen mot terrorismen har bara börjat

 

Vilka är Annie Lööfs innersta tankar?

Nja, det är en konspirationsteori så god som någon som S. H. här lägger fram, men det finns en avgörande hake som måste förklaras innan den kan ernå trovärdighet.

S. H. skriver; ”… tillförsäkra att det nya statsbärande partiet i Sverige, under det kommande seklet, heter Sverigedemokraterna.”

Frågan är varför Annie Lööf skulle ha denna lätt bisarra ambition? Skulle hon kunna tro att Sverigedemokraterna skulle gå med på att förvandla Sverige till en verkligt extremt nyliberal nattväktarstat à la Milton Friedman et consortes? Som den taktiska spelare hon är, har hon nog för länge sedan insett att Centerpartiet, i hennes tappning, aldrig kan bli ett stort folkligt massparti som de blågula Sverigedemokraterna, men hon kan inte gärna ha missat att Jimmie Åkessons folkrörelse är ett nationalistiskt kulturkonservativt politiskt parti med sociala ambitioner, som närmast för tankarna till Arvid Lindman och den ursprungliga folkhemstanken med rötter i Bismarcks Tyskland..

Även om man kan tro det ibland, när hon drar igång sitt showande som värst, är Annie Lööf inget fjolligt fruntimmersspån utan en kallhamrad cyniker (en idealmedlem i Bilderberggruppen och Trilaterala kommissionen), och därför kan konspirationsteorin inte hålla om man inte kan förklara hennes inställning till Sverigedemokraterna på ett tydligare och mera trovärdigt sätt.

 

7

DET GODA SAMHÄLLET

Stefan Hedlund

Centerledaren Annie Lööf har under det senaste året varit föremål för tidvis mycket skarp kritik. De förmodade drivkrafterna bakom hennes uppträdande under den utdragna regeringsbildningen har uppfattats som så fullständigt egocentrerade, och konsekvenserna för svensk politisk utveckling som så fullständigt förödande, att det för många kan ha upplevts som helt motiverat att ta till även mycket skarpa ord.

View original post 891 fler ord

VI SKA SLÅ VAKT OM VÅRT SVERIGE UTIFRÅN OCH INIFRÅN!

 

Att det muslimska partiet Nyans nu har registrerat är ingenting nationellt sinnade högerkonservativa bör beklaga. Det är bara av godo att partiet kommer att ta väljare från Socialdemokraterna och Miljöpartiet, även om storleken kan vara nog så svår att förutse. Hur det taktiska upplägget kommer se ut blir nog tyligt ju närmare nästa val vi kommer. I bästa fall kan partiet nog ta c:a 10-20 procent av S tilltänkta röster och dessutom tillräckligt många röster från Mp för att det partiet ska mista sin plats i riksdagen. Lyckas man med det kan det betyda att Nyans får representation i riksdagen med runt 16 till 20 mandat. Om det är priset för att få ett försvagat socialdemokratiskt parti och bli av med Miljöpartiet i riksdagen är det billigt. Runt 20 jihadister i ett parlament med 349 platser är inte så särskilt oroande.

När det gäller Mikail Yüksel och hans parti behöver man inte hänga upp sig så mycket på det här med Grå Vargarna, för de är trots allt en marginell grupp. Vad som istället utgör ett stort hot mot Sverige och som måste bli noggrant bevakat, kontrollerat, uppmärksammat och bekantgjort för svenska folket fortlöpande, är Yüksel och Nyans kopplingar till Recep Tayyip Erdoğan och den turkiska staten i såväl politiskt, ekonomiskt som underrättelsemässigt avseende. Här ligger det stora problemet för Sverige, inte att det eventuellt kan komma att sitta tjugo jihadister i riksdagen. Kom ihåg att det bara är svenska medborgare som har rösträtt i riksdagsvalet. Det antalet kan komma att gradvis öka, men det tar tid och längre fram kommer det problemet att elimineras liksom att någon påfyllning inte kommer att ske.

Om man nu vill spekulera i nästa riksdagsval, kan man skissa på att S får runt 19 %, Nyans får runt 6 %, C runt 8 % och V får runt 8 %, vilket ger 41 % för det nya rödgröna blocket (V = mörkrött, S = ljusrött, N = islams gröna färg och C = ekologiskt grönt). L och Mp åker ur riksdagen och det blir således 59 % kvar åt resten av partierna. Om då Moderaterna får runt 20 %, Kristdemokraterna får runt 8 %, Övriga får runt 1,5 % och Sverigedemokraterna får runt 29,5 %, då får det blå-blågula blocket betryggande majoritet i kammaren och en ny regering kan träda till. Intressant är också att det nya blockets beståndsdelar blir lika stora, med 29,5 % för den blå halvan (M + Kd) och 29,5 % för den blågula halvan (Sd). Det kommer bli riktigt bra för Sverige till att börja med, och något rejält för kommunister, socialister, nyliberaler och islamister att bita i.

 

Kopia